Wat is De Achterban

Wij komen op voor de belangen van mensen zoals wijzelf: daklozen, thuislozen, druggebruikers en mensen die dat zijn geweest. De Achterban is het cliëntenplatform maatschappelijke opvang (MO) en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz). Een soort vakbond voor deze doelgroepen zou je het kunnen noemen.

Wij, deelnemers aan De Achterban, kennen het straatleven van binnen en van buiten. Wij maken gebruik van de laagdrempelige voorzieningen, wij hebben persoonlijk te maken met het gemeentelijke  beleid en wij ondervinden het optreden van politie en justitie aan den lijve. Dus wij weten waar de knelpunten liggen. Wij menen dat de beste antwoorden op de vraag wat er in Den Haag moet worden gerealiseerd, worden gegeven door de cliënten zelf.

Om de medezeggenschap op Haags niveau te organiseren en structuur te geven is in 2007 De Achterban gestart. Dit gebeurde op initiatief van stichting Drugpunt (sinds 2010 stichting Straat Consulaat) en Alf Berendse, één van de oprichters van stichting Drugpunt. Inmiddels is De Achterban een begrip in Den Haag. Verschillende vertegenwoordigers van cliëntenraden, cliënten uit de MO en daklozen nemen deel aan De Achterban. De Achterban loopt als een trein en de resultaten liegen er niet om. Er staan ruim 100 mensen op de deelnemerslijst en veel van hen doen actief mee aan de werk- en projectgroepen.

De doelen van De Achterban zijn:

  • Het behartigen van belangen van dak- en thuislozen en gebruikers in Den Haag.
  • Het ondersteunen van cliënten die binnen instellingen medezeggenschap willen organiseren of versterken.
  • Het bevorderen van een positieve beeldvorming van de dak- en thuislozen en gebruikers in Den Haag.
  • Meepraten en meedenken over beleid van gemeente en instellingen ten aanzien van dak- en thuislozen en gebruikers in Den Haag.

Dit doen wij, als Achterbandeelnemers, op verschillende manieren. Wij houden onze ogen en oren open, wij praten met mensen uit onze doelgroepen, wij verstrekken informatie, realiseren projecten, doen onderzoeken, praten mee op gemeentelijk en landelijk niveau en vergaderen regelmatig om al onze activiteiten op elkaar af te stemmen.

Eens per kwartaal komt de plenaire Achterbanvergaring bij elkaar, het hoogste orgaan van De Achterban, waarin alle werk- en projectgroepen rapporteren. In de plenaire vergadering is iedereen welkom die geïnteresseerd is in het werk van De Achterban. Je kunt ook gewoon eens komen kijken. De werkgroepen komen iedere vier weken bij elkaar, waardoor wij in staat zijn snel in te spelen op actuele ontwikkelingen. De werkgroepen verzamelen informatie op deelaspecten van de problematiek en vanuit de werkgroepen ontstaan projecten.

Daarnaast zijn de straatambassadeurs actief, zij doen bijvoorbeeld onderzoek, geven voorlichting en doen spreekuren.

In de plenaire vergadering kunnen alle deelnemers hun ideeën kwijt. Dit kan gaan over zaken die spelen in de dag- en nachtopvang, bij de soepbus, of bijvoorbeeld tijdens de winterregeling. Ook ervaringen die je hebt gehad met politie of justitie. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat mag echt niet meer gebeuren? Iedereen wordt serieus genomen en wij kijken samen hoe we een onderwerp het beste kunnen aanpakken.

Om informatie uit te wisselen worden bij vergaderingen regelmatig deskundigen uitgenodigd, bijvoorbeeld van het daklozenloket of gemeenteraad en mensen van instellingen die zorg leveren.

De Achterban is een dynamische club en jij bent uitgenodigd om je aan te sluiten!