Contact

Contactgegevens

Bezoek- en Postadres:
p/a Stichting Straat Consulaat
Parkstraat 32
2501 CJ Den Haag

Bezoek graag op afspraak.
We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen
9.00 - 19.00 uur.

Telefoon


Mobiel


E-mail

070 318 16 31 (Kantoor)

06 43 83 35 90 (Elly)
06 51 55 00 91 (Joy)
06 43 43 84 45 (Sandra)

info@deachterban.info

De Adviesraad, welke het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert, bestaat uit:

Eve Bardin: eve.bardin@yahoo.fr

Kimberley Malash: barkania18@hotmail.com