Links
Straat Consulaat voor en door dak- en thuislozen en druggebruikers.
De Kessler Stichting biedt verschillende vormen van dienstverlening. Zoals nachtopvang, Pakkie Deftig en soepbus.
Eropaf! wil een actief netwerk van professionals en betrokken vernieuwers vormen. In dit netwerk staat het uitwisselen van kennis en ervaring centraal.

Leger des Heils biedt onderdak, zorg en begeleidingaan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen.

Jekuntmeer.nl is dé site voor vraag en aanbod in passend werk, opleiding en activiteiten op het gebied van Zorg & Welzijn.
Parnassia Hier staat welke psychische hulp zij bieden in regio Haaglanden en Zoetermeer. Ook vind je informatie over wetenschappelijk onderzoek bij Parnassia en antwoorden op vragen over psychosen en schizofrenie.
Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of opvang.
Het JIT begeleidt jongeren van 12 t/m 23 jaar die problemen hebben met verschillenden onderwerpen.
straatnieuws Haags Straatnieuws geeft dak- en thuislozen een gezicht, een dagbesteding en een inkomen.
Al tien jaar lang.
BADT BADT Belangenbehartiging Amster-damse Dak- en Thuislozen. BADT probeert het leven van de Amsterdamse dak- en thuislozen te verbeteren door problemen aan te pakken.
MDHG MDHG
Belangenvereniging voor drugs-gebruikers.
woonnet Woonnet Haaglanden
Aanvragen woonpas en woningaanbod.
limor

LIMOR helpt mensen weer een eigen plek in de samenleving te krijgen met thuisbegeleiding, woonvoorzieningen en crisisopvang.

Impegno biedt tijdelijke ambulante begeleiding voor mensen vanaf 16 jaar (geen bovengrens) en behandeling voor jongeren van 4 t/m 30 jaar met een psychiatrische of psychosociale achtergrond. Thuis bij de cliënt waar dat kan, op onze buurtlocatie waar dat moet. Nu ook gezinsondersteuning voor gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind.