Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Onze Achterban nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit. Deze wordt gestuurd aan beleidsmakers. Hierin schrijven we over de onderwerpen die ons bezighouden, over wat wij doen en over knelpunten die moeten worden opgelost binnen het beleid waarmee dak- en thuislozen dagelijks te maken hebben.

We volgen met een kritisch oog hoe serieus cliëntenraden worden genomen binnen de verschillende organisaties met onze "cliëntenraden test".

Beleidmakers mogen in ieder nummer een vraag stellen, waarop wij antwoord geven. Bijvoorbeeld: "Wat wil een dakloze als eerste: een huis, een baan of een relatie?". Of, "waarom willen sommige daklozen dakloos blijven?".

Hier kan je deze nieuwsbrieven downloaden en lezen.