De Achterban Jongeren

Wat doen De Achterban Jongeren

De werkgroep jongeren staat klaar om de belangen van dakloze jongeren van regio Den Haag te behartigen. Dit doen we door met elkaar te vergaderen en te discussiëren over wat er wel of wat er niet goed gaat in de hulpverlening. Hier kan alleen verandering in komen als we weten wat de echte problemen zijn en dat kun je alleen van de jongeren zelf horen.

Deze werkgroep houdt zich ook bezig, met door de jongeren bedachte projecten. Op dit moment zijn dit de projecten:

- Fiets voor niets
- Schooltraject
- Dagopvang
- Nachtopvang
- 5 jaar Werkgroep Jongeren

Ik persoonlijk houd me bezig met de Public Relations voor de werkgroep. Dit doe ik vooral door de Facebook levendig en informatief te houden. Hiermee hoop ik dat ik via de social media meer aandacht zal krijgen voor de werkgroep, voor wat er gebeurd in Den Haag met betrekking tot jongeren, welke problemen de jongeren mee zitten waar niet naar wordt geluisterd en betere zorg in de zorginstellingen ( dag- en/of nachtopvang). Wij in de werkgroep zijn allemaal jongeren die het harde leven van de straat al beproefd hebben en willen als het goed is nu ook allemaal in een stijgende lijn omhoog. Ondertussen wil ik me bezig houden met de mensen die nu met een probleem zitten waar ik een paar jaar geleden niet in mijn 1tje uit kon komen. Zo behartig ik de belangen van de jongeren en ondertussen ook die van mezelf. Wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren is dat als je geen hulp vraagt, dat niemand je ergens mee helpt. Er zijn jongeren die niet weten waar ze aan moeten kloppen om hulp te vragen. Door het moderne internet kunnen we het voor jongeren makkelijker en aantrekkelijker maken. Door een Facebook pagina up-to-date te houden met nieuwsberichten, belangrijke bijeenkomsten, tips en handige links, proberen we jongeren en netwerkpartners op te hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Abdel

Fiets voor Niets

Jongeren die dakloos worden, geen inkomen hebben, maar wel heel Den Haag door moeten voor hun afspraken, hebben nu de mogelijkheid om een fiets te krijgen bij het project “fiets voor niets”. Een actieve vrijwilliger van onze werkgroep jongeren van De Achterban, haalt een fiets op bij het fietsdepot en knapt de fiets dan samen met de jongeren voor wie de fiets bestemd is op. Een succesvol project, in samenwerking met DUWO Foyer, Het Bandenhuis, Straat Consulaat, De Achterban en het Fietsdepot.

Schooltraject

Jongeren in de schuldhulpverlening hebben niet de mogelijkheid terug naar school te gaan om hun opleiding af te maken. Jongeren die terug naar school gaan krijgen studiefinanciering, maar dit wordt gezien als een nieuwe schuld en dat mag niet als je in de schuldhulpverlening zit.

Wij zoeken uit of via het Amsterdamse model jongeren wel de mogelijkheid krijgen om terug naar school te gaan. Wij wonen commissievergaderingen bij over dit onderwerp, gaan in gesprek met de wethouder, zoeken informatie op, alles om te zorgen dat jongeren in de toekomst wel gewoon naar school kunnen.

Dagopvang

Als werkgroep jongeren vinden wij dat wanneer je advies geeft over ontbrekende zorg, je ook moet weten welke zorg er wel is en voor wie. Daarom zijn wij langs verschillende instellingen geweest en gekeken welke zorg ze leveren en aan welke voorwaarden je moet voldoen om binnen te mogen komen. Uit deze interviews blijkt dat jongeren normaal gesproken gescheiden worden van de volwassen. Dit omdat het toekomst perspectief anders is dan van dak- en thuislozen volwassenen. Helaas is gebleken dat daar waar de jongeren ’s nachts gescheiden gehouden worden van de volwassenen, zij overdag weer terecht komen in de dagopvang voor volwassenen.

Wij als werkgroep vinden dit niet wenselijk en vroegen ons dan ook af, waarom de jongeren hierin niet gescheiden worden en geen eigen plek hebben waar ze overdag heen kunnen. Dit is het moment dat we een aparte projectgroep gestart zijn om uit te zoeken of een dagopvang voor zwerfjongeren haalbaar is en wat we daarvoor nodig hebben.

Samen met Haydee, medewerkster van de Haagse Zaak (dagopvang voor volwassenen) die vanuit Breijder belast is om in combinatie met haar eindafstudeerproject een plan van aanpak te schrijven voor een dagopvang zwerfjongeren. De groep overlegt regelmatig met Haydee om zo alle facetten mee te nemen in het plan van aanpak.

Denk hierbij aan: faciliteiten zoals douches, keuken, computers, washok, gediplomeerde medewerkers met specialisme zwerfjongeren, dagactiviteiten als cursussen en aansluiten op re-integreren.

De laatste puntjes worden nu op de i gezet door Haydee van de Haagse Zaak. Het complete plan van aanpak volgt dus snel. Nu duimen we dat, ondanks de bezuinigingen, de gemeente hier serieus over wil nadenken, om ook overdag passende zorg te leveren aan zwerfjongeren die geen eigen plek hebben.

Werkgroep nachtopvang

Na de presentatie van ons onderzoek in november 2011: "Waarom gaan jongeren niet naar de nachtopvang", is een werkgroep gestart die met de resultaten aan de slag gaat. In deze werkgroep nemen Straat Consulaat en instellingen, maar ook wijzelf dus deel. We willen proberen om een eigen nachtopvang voor jongeren, apart van de volwassenen, te realiseren.