Wat is het Straat Consulaat

Medewerkers van het Straat Consulaat hebben op 24 april 2007 de allereerste vergadering van De Achterban georganiseerd.
Zij zijn de ondersteuners, zorgen voor de kantoorruimte en kantoorartikelen, vergaderruimte en vergoedingen, zijn de constante factor en zorgen ervoor dat het prettig werken is, binnen De Achterban. Zij zijn wegbereider, inspirator, netwerker en klankbord.

Elly en Joy

Joy Falkena en Elly Burgering vervullen deze taken met veel plezier en worden van ieder Achterbansucces steeds weer heel erg blij.

Straat Consulaat is er voor:

  • Belangenbehartiging
  • Voorlichting en advisering
  • Bemiddeling
  • Eerlijke beeldvorming

Van de website van het Straat Consulaat:

Zolang alles goed gaat sta je er niet bij stil. Liever niet. Maar het kan iedereen gebeuren, jong en oud. In een sociaal isolement raken en vereenzamen, verslaafd raken aan alcohol of drugs, vastlopen in de psychiatrie, op straat komen, dakloos worden.

Sommigen beschouwen hen dan als buitenstaanders, als onaangepaste mensen die je beter kunt mijden, die er niet bij horen en die overlast bezorgen voor ‘gewone mensen’. Er wordt over hen gepraat, in plaats van met hen. Politici hebben het over hun ‘terugkeer’ in de maatschappij, re-integratie. Alsof ze daar geen onderdeel van uitmaken.

Wij willen andere beelden, een ander geluid. Het kan echt iedereen gebeuren. En iedereen heeft recht op goede hulp, op vrije keuzes en een fatsoenlijke bejegening. Het gaat om gewone mensen, burgers, die deel uitmaken van de samenleving, met net als ieder ander, tal van mogelijkheden en een paar beperkingen.

In 1995 is stichting Drugpunt Den Haag opgericht, aanvankelijk voor en door druggebruikers. Sinds 2007 ook voor en door dak- en thuislozen. Vanaf 2010 werken wij onder de naam stichting Straat Consulaat.

Stichting Straat Consulaat heeft een "bestuur op afstand", bestaande uit voorzitter Nico Boersen, secretaris Marjolein Grimmelikhuijsen, penningmeester Alexander Borst en de leden Ria Vedder, Jeannette Doll en Johan den Dulk. Zij doen dit op vrijwillige basis. De bestuurder ondersteunen, ieder vanuit eigen expertise, de medewerkers bij de uitoefening van hun taken.

Meer weten? Klik voor de website van het Straat Consulaat hier.