Woonwijzer

DE WOONWIJZER: Van Projectgroep naar Product.

Een onderzoek naar de beschikbaarheid van betaalbare woningen.
De Achterban heeft onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor daklozen. Bij dit onderzoek werd het accent gelegd op de particuliere verhuurmarkt. De projectgroep onderzocht hoe toegankelijk de particuliere verhuurmarkt is voor daklozen met een enkelvoudige problematiek. Voor dit onderzoek is de projectgroep Woonwijzer opgestart. Deze projectgroep bestond uit Marcel Hagers, Ronald Warnik, Henny van der Most, Cees van Rijsbergen, Wil Kleeser, Lo Krijger, Loes Smits en Annemieke Hindriks. Het onderzoek werd uitgevoerd met de ondersteuning van Joy Falkena van Straat Consulaat.

Waarom een onderzoek naar de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen?
De aanleiding van dit onderzoek zijn de aanhoudende signalen over het gebrek aan betaalbare woonruimte voor de kleine beurs. Mensen die geen meervoudige problemen hebben (naast dakloosheid ook nog andere problemen zoals psychiatrische problemen of verslaving), maar “alleen maar” dakloos zijn, komen niet in aanmerking voor opvang in een stelling, of een traject met woonbegeleiding, maar moeten zelf op zoek naar betaalbare woonruimte. Via de woningbouwverenigingen duurt het meestal jaren voordat men in aanmerking komt voor een betaalbare woning. Omdat de overige huisvesting onder de particuliere sector valt wilden wij onderzoek doen naar de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen of kamers in deze sector.
Als uit dit onderzoek zou blijken dat het inderdaad droevig gesteld is met betaalbare beschikbare woonruimte, hoopt Straat Consulaat daarmee woningbouwcorporaties en de particuliere verhuurders over te halen om zich extra in te gaan zetten voor de minima in de breedste zin van het woord.
Terwijl men naar woonruimte zoekt is de gesubsidieerde nachtopvang soms de enige plek waar men terecht kan en dat kost de overheid veel geld, terwijl de plekken in de nachtopvang schaars zijn. Een al te lang verblijf wordt niet geaccepteerd. Daklozen hebben op grond van hun dakloosheid alleen geen recht op een urgentieverklaring. Doordat bovendien het aantal goedkope woningen afneemt wordt het huisvestingsprobleem alleen maar groter en zijn alternatieve en betrouwbare huisvestingsmogelijkheden onontbeerlijk. In de projectgroep werd besloten om in plaats van de term "dakloos" de term "minima" te hanteren. Dit besluit is genomen vanuit de overweging dat de huisvestingsproblematiek breder is en meer mensen treft dan uitsluitend de mensen die daadwerkelijk dakloos zijn.

Hoe de projectgroep het onderzoek heeft aangepakt.
Voordat de deelnemers van de projectgroep aan de procedure begonnen hebben zij eerst met elkaar de inhoud en de volgorde van de vragenlijsten voor de telefonische en de fysieke interviews besproken en deze daarna gezamenlijk geoefend. Vanuit de projectgroep zijn ongeveer 350 van de 1200 makelaars in Den Haag onder de loep genomen. Eerst werd er gekeken naar de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Daarna werd een verkennend telefonisch interview gehouden, waarbij werd onderzocht of een fysiek interview mogelijk was. Wanneer dit het geval was werd aan de makelaars voorgelegd of zij in de woonwijzer vermeld wilden worden.

De resultaten.
Tijdens het houden van de enquêtes bleek al vrij snel dat het in de particuliere verhuurmarkt met de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting inderdaad droevig gesteld was. Een makelaar is meestal niet de eigenaar van de woning, maar de bemiddelaar tussen de eigenaar annex verhuurder ervan en de potentiele huurder. En tijdens ons onderzoek bleek dat er maar weinig eigenaren/verhuurders zijn die goedkoop willen verhuren.
Toen werd besloten om alternatieve huisvestingsmogelijkheden erbij te betrekken. In dit geval de erkende antikraak a la Ad Hoc. De gedachte hierachter was dat dit een praktische schakel zou kunnen zijn tussen de Nachtopvang en permanente huis vesting.


De Woonwijzer!
Op 29 september jl. verscheen vers van de pers de Woonwijzer. Het tastbare resultaat van driekwart jaar inzet door de projectgroep! Begin juli werd de Woonwijzer voorgelegd aan de dertien makelaars (van de 1200!) die overgebleven waren voor vermelding in het boekje. Van de overgebleven makelaars liet één makelaar weten er toch liever niet in vermeld te willen worden. Een andere makelaar gaf een wijziging door. Het Straat Consulaat heeft vervolgens de inhoud dubbel gecheckt. Dit werd gedaan door Marjan Mensert. Cees Elshout heeft de lay- out ontworpen met daarin de deurmat verwerkt, het symbool voor het hebben van een eigen woning.

Om de mogelijkheden tot het vinden van betaalbare huisvesting nog iets te vergroten, hebben we een aantal websites in de Woonwijzer opgenomen, temeer ook omdat de makelaars, als het om betaalbare woonruimte ging, vaak naar deze websites doorverwezen.

Nu de Woonwijzer een feit is, worden er door de projectgroep plannen gemaakt voor de formele presentatie eind 2013. Met de publicatie van de Woonwijzer en de presentatie willen wij als belangenbehartigers bereiken dat daklozen sneller een woning kunnen vinden.

Maar ook is de Woonwijzer een signaal naar de omgeving dat het beter moet met de toegankelijkheid van de particuliere verhuurmarkt

Download de woonwijzer hier...

 

Lijst van makelaars en verhuurbedrijven

Home Sweet Home
Badhuiskade 8
2586 EM Den Haag/Scheveningen
T: 070-2205081 / M: 06-24892240
W: www.hshhuizenbeheer.nl
E: info@hshhuizenbeheer.nl

Kervezee Vastgoed Management
Javastraat 281
2585 AL Den Haag
T: 070-3633547
W: www.kervezee.nl
E: kvm@kervezee.nl

Quick Housing
Laan van Meerdervoort 168
2517 BG Den Haag
T: 070-3602877

Wilburg Makelaars
Lorentzplein 25
2522 EC Den Haag
T: 070-3996010
W: www.wilburg.nl
E: info@wilburg.nl

Wooncompany Den Haag
Anna Paulownastraat 83
2518 BC Den Haag
T: 070-3468776
W: www.wooncompany.nl
E: info@wooncompany.nl

Wolters Makelaardij
Laan van Meerdervoort 280A
2563 AK Den Haag
T: 070-3615080
W: www.woltersmakelaardij.nl
E: info@woltersmakelaardij.nl