Onderzoeksresultaten

De Achterban heeft een project uitgevoerd waarmee zij wil bereiken dat de medezeggenschap binnen de instellingen voor maatschappelijke opvang versterkt wordt.
Cliƫntenraden zijn ondervraagd en al hun verhalen zijn gebundeld in een boekje dat hier te downloaden is.

 

“Wat vinden ZIJ belangrijk, praktijkonderzoek naar belangenbehartiging volgens daklozen, thuislozen en gebruikers”
Iedere twee jaar begeleidt het Straat Consulaat een stagiair(e) die onderzoek uitvoert onder dak- en thuislozen. Doel van dit onderzoek is achterhalen wat zij van het Straat Consulaat, als belangenorganisatie, verwachten en of Straat Consulaat nog op de goede weg zit. Dit rapport is het product van het onderzoek wat in 2007 - 2008 werd uitgevoerd: “Wat vinden ZIJ belangrijk, praktijkonderzoek naar belangenbehartiging volgens daklozen, thuislozen en gebruikers”.

“Wonen, tips en wensen”
Om woonbegeleiders en beleidsmakers te informeren en bij de aftrap van het Housing First project in Den Haag het cliĆ«ntperspectief onder de aandacht te brengen, hebben De Achterban en het Straat Consulaat onderzoek gedaan naar de wensen van dak- en thuislozen. Waardoor werden zij dakloos en wat hebben zij nodig om te (kunnen) wonen? De resultaten van dit onderzoek kunt u lezen in het rapport: “Wonen, tips en wensen”.

“Zijn we op de goede weg, een onderzoek naar de wensen van dak- en thuislozen op het gebied van belangenbehartiging”.
Iedere twee jaar begeleidt het Straat Consulaat een stagiair(e) die onderzoek uitvoert onder dak- en thuislozen. Doel van dit onderzoek is achterhalen wat zij van het Straat Consulaat, als belangenorganisatie, verwachten en of Straat Consulaat nog op de goede weg zit. Dit rapport is het product van het onderzoek wat in 2010 - 2011 werd uitgevoerd: “Zijn we op de goede weg, een onderzoek naar de wensen van dak- en thuislozen op het gebied van belangenbehartiging”.