Straatambassadeurs


Een van de projecten van De Achterban is het project straatambassadeurs.

Dit project is in oktober 2009 aangevangen. Een aantal Achterbanners heeft een opleiding tot straatambassadeur gevolgd bij Mondriaan en ontving bij de afsluiting een certificaat. Onderdelen in deze opleiding waren oa. gesprekstechnieken, omgangsvormen, luisteren en presenteren.

De straatambassadeurs zijn de ogen en oren van De Achterban op straat. Zij signaleren misstanden maar ook positieve ontwikkelingen en doen daar verslag van in de vergaderingen van De Achterban.
De straatambassadeurs van De Achterban hebben in de loop der tijd een redelijk netwerk opgebouwd onder politici, bij maatschappelijke instellingen en onder beleidsambtenaren van de gemeente Den Haag.
Zij proberen dan ook de signalen die ze op straat opvangen bij de juiste mensen neer te leggen. Eventueel maken ze daarvoor gebruik van spreektijd bij vergaderingen van de Gemeenteraad.
Een concreet voorbeeld hiervan is de redding van de soepbus. Straatambassadeurs hebben zich door inspreken in de gemeenteraad, lobbyen bij de instellingen en door het actief aandragen van alternatieven mede weten te bewerkstelligen dat er tot op de dag van vandaag nog steeds gebruik gemaakt kan worden van de voorziening.

Ook worden er hele praktische zaken door de straatambassadeurs ondernomen. Als in de winter door de gemeente de winterregeling afgekondigd wordt, zijn er straatambassadeurs op straat te vinden om daklozen voor te lichten en te verwijzen naar de winteropvang.
Door de kennis die straatambassadeurs van de sociale kaart van Den Haag hebben, treden ze ook op als verwijzer. Ze proberen daklozen zo snel mogelijk te verwijzen naar mensen organisaties, die hen kunnen ondersteunen bij de hobbels, die ze op straat ondervinden. Dit loopt van slaapplaats tot straatdokter, maar gaat ook over praktische verwijzing bij schulden of hoe kom je aan een maaltijd.

Straatambassadeurs proberen het gat dat tussen beleid en uitvoering zit in kaart te brengen en hier in overleg met andere Achterbanners en Straat Consulaat alternatieven en oplossingen voor aan te dragen.

Ben je geïnteresseerd in het worden van straatambassadeur neem dan gerust contact met ons op !!!