Communicatie

De Achterban wil haar stem laten horen!

Wij willen netwerken met de gemeente en zorginstellingen, wij willen contact houden met de media en wij willen dak- en thuislozen en gebruikers van informatie voorzien. Dit doen wij via onze website en via flyers, informatieboekjes, persberichten, posters en via onze nieuwsbrieven. De werkgroep Communicatie brengt deze nieuwsbrief vier keer per jaar uit. De nieuwsbrief wordt gestuurd aan beleidsmakers en medewerkers van instellingen. Hierin schrijven we over de onderwerpen die ons bezighouden en over knelpunten die moeten worden opgelost binnen het beleid.

Naast de nieuwsbrief hebben we een boekje uitgebracht met een overzicht van laagdrempelige voorzieningen in Den Haag. Waar kan je naar toe om te overnachten, voor een uitkering, voor kleding of voor een gratis of goedkope maaltijd? We wijzen nieuwe daklozen de weg en brengen andere daklozen op ideeën. Wanneer een andere werkgroep iets nieuws lanceert of een activiteit organiseert, dan maakt de werkgroep communicatie de flyer, poster of persbericht.

Voor de voorlichting die straatambassadeurs geven is speciaal het interactieve Achterbanspel ontwikkeld, compleet met rad van avontuur.

Loes Smits

“Hier kan ik mijn jarenlange ervaring benutten.”

“Nadat ik moest stoppen met werken, ben ik als vrijwilliger betrokken geraakt bij organisaties die dak- en thuislozen opvangen. Dit zijn mensen waar ik van houd. Toen De Achterban werd opgericht om dak- en thuislozen zelf stem te geven, heb ik me daar vanaf het begin voor ingezet. Ik ben actief in diverse werkgroepen en ook in de werkgroep Communicatie.

Deze werkgroep telt vertegenwoordigers uit al onze groepen. Je kunt het zien als het zenuwcentrum van De Achterban, waar al onze communicatie wordt geregeld. Communicatie met dak- en thuislozen, met instellingen en met de media. Via e-mail, post, onze website, posters en flyer. Dit is echt een werkgroep waar ik mijn jarenlange ervaring binnen onze doelgroep kan blijven benutten.

De Achterban heeft de afgelopen jaren veel bereikt. De stem van onze mensen wordt gehoord, in de instellingen en binnen de politiek. Niet alleen in Den Haag, maar ook regionaal, landelijk en zelfs op Europees niveau. Er wordt steeds beter naar dak- en thuislozen geluisterd. We worden als gastspreker uitgenodigd en we geven zelf voorlichting op plaatsen waar daar behoefte aan is. We vormen een groeiende organisatie, en dat is goed, want er is nog zoveel meer te bereiken.

Een echt hoogtepunt vind ik dat we als ketenpartner worden erkend en het convenant Den Haag onder dak mede hebben ondertekend.”