Archief

24 november 2014
PERSBERICHT

Voormalig daklozen versterken medezeggenschap
Medezeggenschap in de maatschappelijke opvang behoeft meer aandacht!

Dat is een van de conclusies van het onderzoek “Achterbanners keuren de dagbesteding” in 2013. Uit interviews met bezoekers van dagopvang plekken in Den Haag blijkt dat veel van hen de cliëntenraad niet kennen en niet goed weten te vinden. Stichting Straat Consulaat heeft deze handschoen opgepakt en heeft samen met haar actieve en betrokken vrijwilligers, die zich De Achterban noemen, een project uitgevoerd waarmee zij wil bereiken dat de medezeggenschap binnen de instellingen voor maatschappelijke opvang versterkt wordt.

De projectgroep ziet dat al veel goede dingen gebeuren in de medezeggenschap van cliënten in Den Haag en heeft de goede voorbeelden verzameld. Een aanpak, werkwijze, succes, faciliteit of inspiratie, de uitkomst is zeer divers. Cliëntenraden zijn ondervraagd en al hun verhalen zijn gebundeld in een boekje, wat op dinsdag 25 november tijdens een feestelijke slotbijeenkomst aan de wethouder Zorg, Karsten Klein en aan de twaalf deelnemende cliëntenraden zal worden uitgereikt.

Een mooie uitwisseling, waar van elkaar geleerd kan worden. Een cliëntenraadslid van de Kesslerstichting: “wij zijn erg trots op het feit dat onze cliëntenraad selfsupporting is, dus niet afhankelijk van het Kesslerbestuur. Wij hebben onze eigen ondersteuning van een extern adviseur, een eigen budget en onze eigen werkplek! ”Cliëntenraad Limor: “zichtbaarheid naar de cliënten toe is één van onze speerpunten, daarom zijn we ook vaak aanwezig op alle extramurale woonvoorzieningen van Limor. Eén van onze successen is dat al deze voorzieningen nu een internetaansluiting hebben”. Cliëntenraad Palier: “Door zelf een professionele houding te hebben zorgen wij ervoor dat we serieus worden genomen. Wij worden gedragen door de organisatie, waarbij de mening van de cliëntenraad als essentieel wordt beschouwd bij het nemen van directiebeslissingen.” Een ander sterk voorbeeld is samenwerking tussen de raden van Parnassia, Palier, Brijder, PsyQ en Reakgroep in de innovatieve denktank Pink Donut.

De goede tips zijn zeer divers en bestrijken praktische zaken maar ook de inhoudelijke doelen, zoals ontwikkelen en vaststellen van beleid en signalering van knelpunten in de uitvoering. Projectleider Jenny de Jeu: “Juist in deze tijd waarin we anders naar de zorg willen kijken en vooral oog willen hebben voor waar mensen goed in zijn, is uitwisseling van goede voorbeelden een mooie steun in de rug. Want er gebeurt al enorm veel goeds!”

30 september 2014
Wat merk je van de veranderingen en bezuinigingen? Dit kan je laten weten via meldactie GGz.
Deze is georganiseerd door Zorgbelang Zuid-Holland, in samenwerking met de vier regionale cliëntenorganisaties uit deze provincie: ZOG MH (Midden-Holland), stichting ZON (Zuid-Holland Noord), Basisberaad Rijnmond (Rijnmond) en Kompassie (Haaglanden). Cliënten (en hun naasten) worden opgeroepen om te melden wat zij merken van de veranderingen en bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg, via een digitale vragenlijst op de website van Zorgbelang Zuid-Holland.

Voor de vragenlijst: https://monitor.zorgbelang-panel.nl/engine.asp?guid=7276259B9A714CB996B0A76456D8FFD6

En voor het volledig nieuwsbericht op de Kompassie website: http://www.kompassie.nl/2014/09/27/verlenging-meldactie-ggz-wat-merkt-u-van-de-veranderingen-en-bezuinigingen

03 september 2014
Certificaat voor cursisten Weer naar School training!!

Eind augustus hebben de cursisten van de Weer naar Schooltraining hun certificaat gekregen.

Alle deelnemers van harte gefeliciteerd!!

8 weken lang kwamen ze bij elkaar om hun Nederlands en rekenen op te halen, om uit te zoeken welke opleidingsrichting ze willen doen en wat haalbaar is. Zo hebben ze hun profiel geschreven, voor het CV, met daarin de eigen kwaliteiten en vaardigheden en hebben ze gesprekken (bijvoorbeeld voor een intake) geoefend. Dat is natuurlijk nog maar een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod zijn gekomen.
Inmiddels heeft bijna iedereen zich aangemeld voor een MBO-opleiding en zijn de intakegesprekken aan de gang!

De certificaten werden door de trainster persoonlijk uitgereikt, uiteraard met een mooie gelukwens voor hun school- en werkcarrière. Verder kregen de deelnemers een agenda, schriften, een pen en -altijd handig als het ineens heel druk wordt met school en werk- een stressbal.

Helaas konden niet alle deelnemers bij uitreiking zijn – maar hier dan toch een trotse groep ‘geslaagden’:

25 augustus 2014
Belangenbehartigers, cliëntondersteuners, achterban of anderszins betrokken bij de GGz, graag jullie aandacht voor de meldactie GGz.
Deze is georganiseerd door Zorgbelang Zuid-Holland, in samenwerking met vier regionale cliëntenorganisaties: ZOG MH (Midden-Holland), stichting ZON (Zuid-Holland Noord), Basisberaad Rijnmond (Rijnmond) en Kompassie (Haaglanden). Cliënten (en hun naasten) worden opgeroepen om te melden wat zij merken van de veranderingen en bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg, via een digitale vragenlijst op de website van Zorgbelang Zuid-Holland. Klik hier voor de rechtstreekse link naar de digitale vragenlijst.

27 juni 2014
Alf Berendse is overleden

Eergisteren bereikte ons het bericht dat dinsdagavond, 24 juni, Alf Berendse is overleden. Samen met Theo van Dam was Alf de grondlegger van stichting Drugpunt, nu Straat Consulaat. Toen wij in 2007 ook de belangenbehartiging voor daklozen tot onze taak gingen rekenen, heeft Alf ons met raad en daad bijgestaan om hier de vorm aan te geven die het nu heeft: met, voor en door de mensen uit de doelgroepen invloed uitoefenen. Een lange tijd heeft hij De Achterban ondersteund en met zijn soms geniale ideeën mede vorm gegeven aan de invulling van de medezeggenschap. Daarnaast schreef hij prachtige, zwaarmoedige, gedichten waarmee hij veel mensen wist te raken. Wij leerden Alf kennen als zeer integer, intelligent, betrokken, gedreven en op zoek naar zuiverheid. Hij heeft veel betekend voor de (ex-) druggebruiker en dak en thuislozen, als luis in de pels bij gemeente en instellingen. Met chirurgische precisie wist hij steeds weer de vinger te leggen op oneerlijkheid, onrecht en de flauwekul die soms de ronde doet. Als geen ander heeft hij bijgedragen aan de emancipatie van de druggebruiker in Den Haag. Omdat hij al jaren geleden een andere weg koos, misten wij hem al een poos. Met zijn overlijden is nu definitief een einde gekomen aan zijn strijd.

De herdenkingsbijeenkomst, voorafgaand aan zijn crematie, vindt plaats op maandag 30 juni om 15:00 uur in de aula van crematorium Ockenburg.

 

18 april 2014
De medewerkers van het Straat Consulaat zijn op zoek naar een nieuwe collega, voor 12 tot 16 uur per week. De vacaturetekst vind je via deze link. Reacties kunnen via de post, maar nog liever via de mail worden gestuurd naar elly@straatconsulaat.nl, tot 1 mei 2014.

11 maart 2014
In bijgaande PDF Staat dat volgens wethouder Marnix Norder mensen mogen rekenen op de volledige medewerking van Haagse woningcorporaties om zich in te schrijven met een contante betaling als woningzoekende in Woonnet Haaglanden. Dit geldt voor alle kantoren of bedrijfsvestigingen waar inschrijving bij één van de drie Haagse woningcorporaties: Vestia, Staedion en Haag Wonen, mogelijk is. Tip: maak een afdruk van de brief en neem ze mee als je je gaat inschrijven.

Wanneer de contante betaling dan nog steeds niet lukt, laat dit dan aan de wethouder weten. Medewerkers van De Achterban of het Straat Consulaat kunnen je daar eventueel bij helpen. Download de brief hier.....


25 februari 2014
Verwendag voor dakloze vrouwen: oogpotloden en champagne. Lees verder..

7 februari 2014
Het Straat consulaat samen met De Achterban het project "versterken van medezeggenschap" en het pilot voorstel: kwalificerend traject voor (ex) dak- en thuislozen gepresenteerd aan wethouder Rabin S. Baldewsingh, cliëntenraadsleden en andere genodigden. Mooie bijeenkomst met uitgebreide toelichting van de wethouder op de stand van zaken met betrekking tot alle veranderingen in de zorg. Van de wethouder groen licht gekregen om de pilot uit te voeren. We zijn hier erg blij mee. Nu cliënten gaan werven en aan de slag om de belemmeringen voor hen weg te nemen. Gaat een heel mooie pilot worden met als het lukt vijftien ex-daklozen aan het werk in een betaalde baan!

13 december 2013
Achterbanners helpen bij A Meezing Kerst 2013
Vlnr. Lo Krijger, Eve Bardin, Loes Smits en Ronald Warnink foto:Hans Mahler.

Ook dit jaar hebben vrijwilligers van De Achterban mee gewerkt met A Meezing Kerst in de Grote Kerk te Den Haag.

12 november 2013
Afspraken regiobinding daklozenopvang vaak niet nageleefd
MOVISIE-adviseur Anne-Marie van Bergen reageert op Kamerbrief.
Lees verder...

05 november 2013
Advies over beloningen in de dagbesteding.
Gemeente Den Haag heeft ons om advies gevraagd inzake de vergoedingen voor dagbesteding en vrijwilligerswerk in de dagbestedingvoorzieningen voor dak- en thuislozen in Den Haag. Om tot dit advies te komen hebben wij vooral onderzoek gedaan naar de mening van de deelnemers hierover.
Download het rapport hier

04 november 2013
Wethouder Baldewsingh, vertegenwoordigers van Schroeder, Leger des Heils en de Kessler Stichting en cliënten van de winteropvang woensdagochtend tijdens de start van de nieuwe winterregeling. Foto (Valerie Kuypers)

Den Haag klaar voor winteropvang daklozen

Den Haag is klaar voor de opvang van daklozen tijdens de winter. De samenwerkende organisaties Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven (Schroeder), Leger des Heils, Kessler Stichting en de gemeente Den Haag hebben vandaag op De Uithof symbolisch het startsein gegeven voor de Haagse winterregeling 2013/2014.

Winterregeling
De winterregeling geldt van 1 november tot 1 april en gaat in wanneer het vanwege de kou te gevaarlijk is om buiten te slapen. Haagse daklozen kunnen dan gratis terecht in de bestaande nachtopvangvoorzieningen en in de extra winteropvang. Zodra de temperatuur stijgt, stopt de regeling weer.

Extra winteropvang
De extra winteropvang, met een capaciteit van 125 bedden, vindt voor het tweede jaar plaats aan de Zilverstraat in het pand van Schroeder. Bezoekers krijgen naast een slaapplaats ook een maaltijd en ontbijt, ze kunnen zich er douchen en hun kleding wassen. Er zijn dagbestedingsactiviteiten op de locatie en mensen met medische klachten kunnen terecht bij een sociaal verpleegkundige. Bezoekers en medewerkers van de Haeghe Groep werken samen aan het schoon houden van de omgeving van de Zilverstraat.

De opvang aan de Zilverstraat is minder geschikt voor vrouwen. Voor hen is er deze winter nachtopvang bij de Kessler Stichting aan de Delagoastraat.

Tijdens de winterregeling kunnen daklozen ook gratis gebruikmaken van de reguliere nachtopvangvoorzieningen van de Kessler Stichting en het Leger des Heils. In totaal zijn er dit jaar 240 bedden beschikbaar tijdens de winterregeling.

Seizoen 2012/2013
Wethouder Baldewsingh (Volksgezondheid) blikte tijdens de bijeenkomst in De Uithof terug op het seizoen 2012/2013. De winterregeling was toen uitzonderlijk lang van kracht: 76 nachten gedurende 5 verschillende periodes. Voor het eerst waren de deuren ook enkele dagen in april geopend. Gemiddeld maakten dagelijks 178 personen gebruik van één van de verschillende overnachtingsmogelijkheden. Op de drukste dag waren er 215 bezoekers. Gedurende de hele periode van de regeling hebben 495 verschillende personen gebruik gemaakt van de voorziening. Zij varieerden in leeftijd van 18 tot 77 jaar. Gemiddeld sliep men 12 nachten in de opvang.


21 september 2013
Cliënten keuren de dagbesteding Een bottom-up evaluatie van acht Haagse dagbestedingsvoorzieningen

Veel voorzieningen voor dagbesteding beschouwen zichzelf als succesvol, maar hoe zien de cliënten die dak- of thuisloos zijn (geweest) of om een andere reden moeite hebben hun draai te vinden in de maatschappij, dat eigenlijk zelf? Een goed getraind team van ervaringsdeskundigen, deelnemers aan dagbestedingactiviteiten, interviewde collega-cliënten en ging uitvoerig in gesprek met medewerkers en leidinggevenden over de resultaten.

Zo krijg je een keuring van onderop waarin cliënten de hoofdrol spelen en de sterke kanten en knelpunten van voorzieningen aan het licht brengen. Een keuring die leidt tot tastbare en vaak verrassende kwaliteitsverbeteringen én die de participatie van cliënten binnen de instellingen verdiept. Deze zogeheten PAja!-methode staat voor Participatie Audits in opvang, zorg en welzijn. Nadat zwerfjongeren de methode toepasten in andere steden is de aanpak in Den Haag voor het eerst onder volwassenen toegepast, geheel toegespitst op dagbesteding.

Dit rapport doet verslag van het PAja! keuringsproces in Den Haag. Het biedt inspiratie voor cliëntenplatforms, organisaties in de OGGZ of op het snijvlak van opvang, zorg, participatie en werk, én voor overheden die werk maken van hun opvang en (participatie)beleid binnen de Wmo. Download het rapport hier.


21 september 2013
Wethouder Rabin Baldewsingh neemt het eerste exemplaar
rapport "Cliënten keuren de Dagbesteding"


Vrijdag 20 september nam wethouder Rabin Baldewsingh in het Haagse Laaktheater het rapport ‘Cliënten keuren de dagbesteding’ in ontvangst. Het rapport werd overhandigd door de leden van het keuringsteam van De Achterban, het cliëntenplatform maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg. De Achterban komt op voor de belangen van daklozen, thuislozen, drugsgebruikers en mensen die dat zijn geweest.

04 september 2013
Nederlandse gemeenten wijzen elk jaar onterecht honderden daklozen de deur. Ze zijn wettelijk verplicht om daklozen op te vangen, ook als ze uit een andere regio komen. Maar ze doen dat vaak niet. Het Trimbos Instituut kwam daar achter door mystery daklozen op pad te sturen. Een van hen is Brian, die vroeger zelf ook dakloos was. Zie verder...

03 september 2013
Het Trimbos-instituut onderzocht het effect van de zogenoemde regiobinding in de opvang: gemeenten zijn wettelijk verplicht alle daklozen die erom vragen tijdelijk op te vangen, ook al komen ze uit een andere regio. De meerderheid, 70 procent, van de centrumgemeenten zegt dat te doen. Lees het rapport hier...

22 augustus 2013
In dagblad Trouw vonden we vanaf zaterdag 10 augustus een reeks van vier artikelen getiteld “De nieuwe armen”. Een groeiend aantal mensen belandt in armoede. De succesvolle zakenman van enkele jaren terug kan nu klant zijn bij de voedselbank. Een recordaantal faillissementen en bijstandsaanvragen; de crisis eist steeds meer slachtoffers. Jongeren die hun baan kwijt raken kunnen zomaar in de opvang belanden. Armoede dient zich niet aan met een klap, maar door een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen. Dat betekent: hoe eerder het probleem onder ogen wordt gezien, hoe beter. Maar mensen etaleren hun moeilijkheden niet graag. Het gaat waarschijnlijk over een hele grote groep mensen die er liever over zwijgen. Het is belangrijk voor overheden en hulpverlenende instanties om dat te beseffen. Overwinnen van schaamte kan de schade beperken. Voor betrokkenen en voor de samenleving.
Lees verder.....

12 augustus 2013
Bijstandsgerechtigden werken steeds vaker met behoud van uitkering.
Maar daarbij gaat een hoop mis. Dat blijkt uit het zwartboek ‘Werken in de bijstand: allesbehalve gewoon goed werk’ van de FNV. De vakbond constateert dat er sprake is van verdringing van regulier werk, dat mensen slecht behandeld worden en dat bijna niemand van de bijstandsgerechtigden normaal loon voor reguliere werkzaamheden krijgt. Lees verder: http://www.fnv.nl/nieuwsberichten/veel-misstanden-bij-werken-met-behoud-van-uitkering/

12 augustus 2013
Consequenties veranderingen DSZW
Ben je tegenwoordig economisch dakloze, dan wordt je niet meer geholpen bij het Daklozenloket; je wordt doorgestuurd naar de werkpleinen van Sociale Dienst. Lees verder de rubriek "De Achterban in beweging"

12 augustus 2013
Woonwijzer
Op woensdag 10 juli hebben Annemiek Hindriks en Ronald Warnik de conceptversie van de Woonwijzer voorgelegd aan de 8 makelaars die er in vernoemd staan. Lees verder de rubriek "De Achterban in beweging"

17 juli 2013
WETHOUDER KOOKT VOOR DAK- EN THUISLOZEN
Aanstaande vrijdag 19 juli komt wethouder Rabin Baldewsingh, die onder meer verantwoordelijk is voor het beleidsprogramma 'Den Haag Onder Dak', koken bij het Straatpastoraat. Hij belooft een heerlijke Surinaamse maaltijd, dus we hopen dat er vele aanwezigen zullen zijn om hun waardering voor deze geste van de wethouder te laten blijken!

16 juli 2013
Derde editie Straatwijzer.
De volledig herziene derde editie van de Straatwijzer is vanaf vandaag op voorraad en verspreid onder diverse instellingen. Lees verder...

15 juli 2013

Clean River ontvangt certificaat van het PAJA project “Achterbanners keuren de dagbesteding”!
Als aandachtspunten hadden zij: bekendheid van de clientenraad, veiligheid om verbeterpunten aan te geven, hygiëne in de keuken, opslaan van waardevolle spullen. Clean River heeft alle punten opgepakt en verbeterd. Op het whiteboard bij de balie staat nu duidelijk vermeld wanneer de clientenraad aanwezig is en voor welke dingen je bij de clientenraad terecht kan. Op het whiteboard staat ook duidelijk vermeld dat je vrij bent om verbeteringen aan te geven en dit geen gevolgen heeft voor je werkzaamheden bij Clean River. In de keuken wordt er beter toegezien op het gebruik van handschoentjes tijdens het bereiden van eten. Voor de mensen die dakloos zijn, is het mogelijk hun tas tijdens hun werkzaamheden voor Clean River veilig op te slaan.

15 juli 2013

Matroesjka ontvangt certificaat van het PAJA project “Achterbanners keuren de dagbesteding”!
Als aandachtspunten hadden zij: erkenning voor de werkervaring die is opgedaan,  duidelijkheid rondom de verdienste,  bekendheid van de clientenraad. Matroesjka heeft alle punten opgepakt en verbeterd.  Door heel Schroeder gaat straks gewerkt worden met certificaten, zodat de opgedane werkervaring hiermee kan worden aangetoond. Er wordt bij de intake aandacht besteed aan een duidelijke uitleg, hoe de hoogte van de vergoedingen wordt vastgesteld. De clientenraad heeft flyers opgehangen en in individuele gesprekken uitgelegd wat de clientenraad is en wat de clientenraad voor de bezoekers kan betekenen.

10 juli 2013
Van uitstel komt aandacht
Met fel rode shirts in de fel brandende zon vertrokken de Achterbanners dinsdagochtend 9 juli naar de Cheesecake Company. De door het Straat Consulaat georganiseerde actie genaamd “Van uitstel komt aandacht” waarbij (ex) dak- en thuislozen bonnen uitdelen voor Uitgestelde Koffie in Den Haag gaat bijna van start. Eenmaal aangekomen bij de Cheesecake Company maakt iedereen kennis met elkaar onder het genot van een drankje, onder andere raadslid Martijn Boordewijk van D66, Den Haag FM en The Underground zijn aanwezig. Wanneer een van de Achterbanners een bekend persoon aan de overkant spot twijfelt hij geen seconde en stapt hij erop af. De eerste bon is uitgedeeld aan niemand minder dan Derk Bolt van het programma Spoorloos, om het officieel te maken natuurlijk wel even samen op de foto…


Dan eindelijk op pad! Met vijf man sterk het hart van de centrum in en kijken wie er na meneer Bolt nog meer getrakteerd kan worden op een bakje Uitgestelde Koffie. In het begin is het even inkomen maar al gauw hadden de Achterbanners de smaak te pakken, veel mensen waren enthousiast over het initiatief en namen de tijd om het er over te hebben. Sommige kenden Uitgestelde Koffie al, voor anderen was het weer iets totaal nieuws. Na een uur of twee waren de Achterbanners alweer door hun bonnen en flyers heen en werd er gezamenlijk afgesloten bij de Cheesecake Company. Daar waren overigens al fanatiekelingen geweest die hun koffie kwamen ophalen en sommige kochten ook meteen een nieuw bonnetje!
Een geslaagde dag dus, naast het bereiken van de passanten in het centrum is er ook een hoop aandacht geweest van de media. Het Algemeen Dagblad / Haagsche Courant, Den Haag FM en Omroep West wijdden allen op eigen manier een stuk toe aan de actie.
Het Straat Consulaat kijkt met trots terug op deze actie en hoopt dat mensen zich geïnspireerd voelen bij te dragen aan een aandachtigere samenleving.

10 juli 2013
Goed nieuws voor de soepbus
Wethouder Baldewsingh was dinsdag een van de genodigden op de bijeenkomst voor de soepbussponsoren. In het bedrijfsrestaurant van de Kessler Stichting aan de De la Reyweg dankte directeur Bram Schinkelshoek een ieder voor hun bijdrage. De toch al feestelijke bijeenkomst kreeg een bijzonder hoogtepunt toen de wethouder bekend maakte dat de gemeente Den Haag volgend jaar en de jaren daarna €50.000,- beschikbaar stelt voor de bus. Deze bijdragen vormen een belangrijke basis voor het voortbestaan van de Haagse Soepbus.

Eind vorig jaar startte de Kessler Stichting een campagne om het voortbestaan van de soepbus veilig te stellen. De bus stopt dagelijks op twee plaatsen in de stad. Medewerkers verstrekken, samen met onmisbare vrijwilligers, soep, brood, fruit, koffie en bieden een luisterend oor aan kwetsbare mensen op straat. Dankzij de grote maatschappelijke betrokkenheid van een aantal particulieren en bedrijven lukte het om de soepbus weer een jaar te laten rijden.

In zijn toespraak zei wethouder Baldewsingh dat hij de bus een warm hart toedraagt. Het verheugt hem te zien dat ook organisaties en particulieren hem steunen in deze opvatting. Hij hoopt dan ook dat de jaarlijkse bijdrage van de gemeente een stimulans zal zijn voor huidige en nieuwe sponsoren om de soepbus te (blijven) steunen.

10 juli 2013
GEMEENTE DEN HAAG BLIJFT STRAATPASTORAAT STRUCTUREEL ONDERSTEUNEN, MAAR DE SUBSIDIE WORDT WEL GEHALVEERD.
Vorige week heeft wethouder Rabin Baldewsingh van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie in een gesprek met het Straatpastoraat Den Haag meegedeeld, wat zijn beslissing is met het oog op de nabije en verdere toekomst. Het goede nieuws is dat de Gemeente Den Haag structureel zal blijven bijdragen aan het werk van het Straatpastoraat Den Haag. Het slechte nieuws is, dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2015 wel zal worden gehalveerd. In 2014 zal de gemeente nog een eenmalige extra bijdrage toekennen ter ondersteuning van de overgang naar een nieuwe situatie.

Eind 2012 had het Straatpastoraat al te horen gekregen, dat de wethouder geen mogelijkheden zag om de subsidie aan het Straatpastoraat te handhaven binnen de kaders van het beleidsprogramma ‘Den Haag onder Dak’. De gemeente Den Haag zou haar bijdrage aan het Straatpastoraat per medio 2013 geheel beëindigen. In januari zegde de wethouder echter toe, op zoek te willen gaan naar andere mogelijkheden van ondersteuning. Om hier tijd en ruimte voor te scheppen werd de subsidie voor 2013 daarom volledig gehandhaafd.

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat is blij met de toegezegde structurele bijdrage vanuit de gemeente, maar ziet zich tevens gesteld voor de moeilijke taak de aangekondigde bezuiniging op te vangen. Het zal de nodige tijd en creativiteit vergen om tot weloverwogen en passende oplossingen te komen.

09 juli 2013
Werk voor Iedereen activeringscentrum ontvangt certificaat van het PAJA project “Achterbanners keuren de dagbesteding”!


Als aandachtspunten hadden zij: bekendheid van de clientenraad, duidelijkheid rondom de verdiensten en doorgroei mogelijkheden. Werk voor Iedereen heeft alle punten opgepakt en verbeterd. De clientenraad heeft zich tijdens een lunch gepresenteerd. Er wordt gezorgd dat werk voor Iedereen altijd is vertegenwoordigd in de clientenraad van het Leger Des Heils. Alle mentoren voeren individuele gesprekken waarin wordt uitgelegd hoe de hoogte van de vergoedingen wordt vastgesteld, daarnaast wordt nu de mogelijkheid geboden om meer te werken waardoor er meer verdiend kan worden. Het leger des Heils is in gesprek met Schroeder, Reakt en Brijder om te kijken waar er verbindingen gemaakt kunnen worden . Lees verder de rubriek "De Achterban in beweging"

08 juli 2013
Persbericht
Den Haag, 8 juli 2013

VAN UITSTEL KOMT AANDACHT
Straatambassadeurs juichen Uitgestelde Koffie toe

Op dinsdag 9 juli vanaf 12:00 tot 14:00 uur staat in het centrum van Den Haag Uitgestelde Koffie onder de aandacht. (Ex) dak- en thuislozen gaan gekleed in het rood bonnen uitdelen aan zoveel mogelijk passanten in de stad.

Wel eens getwijfeld om een bedelend persoon op straat iets te geven wanneer deze zijn hand ophoudt? Je kunt best iets missen maar wilt weten wat er met dit geld gebeurt. Je draagt de ander een warm hart toe maar kan de situatie nauwelijks beïnvloeden vanuit dit kleine beetje contact. Doe eens een Uitgestelde Koffie! De traditie die is overgewaaid vanuit Napels. Bij de bar betaal je naast je eigen koffie een extra kopje, welke in de wacht wordt gezet voor een ander. De ander, die de koffie zelf niet kan betalen, kan hierna gebruik maken van dit aanbod en deze vooruitbetaalde koffie gaan nuttigen.

De actie “Van uitstel komt aandacht” is georganiseerd vanuit het Straat Consulaat en haar vrijwilligers van De Achterban. Samen vormen zij de belangenorganisatie voor daklozen, thuislozen en druggebruikers in Den Haag. De vrijwilligers trakteren de mensen in het centrum graag op een bakje koffie. Het is een manier om het principe van Uitgestelde Koffie aan te moedigen en anderen te inspireren zich in te zetten voor een warmere en aandachtige samenleving. Bij de Cheesecake Company, tegenover de Grote Kerk, kan de koffie worden genuttigd. Zij hebben de bonnen inmiddels opgenomen in haar vaste aanbod. Straat Consulaat hoopt dat meer bedrijven dit mooie voorbeeld zullen volgen.

 


01 juli 2013
PvdA presenteert 5-puntenplan schuldenproblematiek
Lees verder...

1 juli 2013
Vanaf 1 juli is alles anders - vooral in uw portemonnee
Per 1 juli veranderen er heel wat dingen die de portemonnee van de burger raken. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Lees verder...

01 juli 2013
Als de overheid in de publieke dienstverlening tegen dezelfde kostprijs zou werken als in 2000, dan waren de kosten nu 17 miljard euro lager. Marktconforme efficiëntieontwikkeling kan zelfs tot 22 miljard besparen. Dat blijkt uit onderzoek van Lees verder..

01 juli 2013
Majoor Bosshardt Gala
Soms loont het de moeite om cliënt bij het Leger Des Heils te zijn.
Samen met andere cliënten heb ik op zaterdag 8 juni heerlijk kunnen genieten van een goddelijke musical over het leven en werk van Majoor Bosschardt zelve.
Lees verder de rubriek "De Achterban in beweging"

01 juli 2013
Kort verslag infostand bij themadag Straatpastoraat
Op zaterdag1 juniwerd door de Het Straatpastoraat een Themadag over Dak- en Thuisloosheidgeorganiseerd waar bezoekers van het Bisdom Rotterdam te gast waren. Ook waren er mensen van de Vincentiusvereniging aanwezig.
Lees verder de rubriek "De Achterban in beweging"

26 juni 2013
Wil je een langdurigheidstoeslag aanvragen dat kan digitaal met of zonder digid. Zie verder..

26 juni 2013
Wetsvoorstel wijziging WWB per 1 juli 2013Langdurigheidstoeslag wordt niet meer met terugwerkende kracht toegekend. Nu is het nog zo dat als iemand drie jaar of langer een inkomen heeft niet hoger dan de bijstandsnorm een langdurigheidstoeslag kan worden aangevraagd. De gemeente kijkt dan vanaf wanneer dit recht bestaat en als dat meerdere jaren is, wordt de toeslag ook voor meerdere jaren toegekend.

Vanaf 1 juli 2013 is dit niet meer mogelijk. De terugwerkende kracht komt per deze datum te vervallen en langdurigheidstoeslag wordt alleen nog maar toegekend vanaf het moment dat de langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd.
Heeft u dus nog geen langdurigheidstoeslag aangevraagd en denkt u over meerdere jaren recht te hebben, vraag dan aan vóór 1 juli 2013!

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht desgevraagd medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand. Nieuw is dat daaronder in ieder geval ook wordt verstaan het verlenen van medewerking aan een oproep om op een bepaalde plaats en tijd te verschijnen in verband met arbeidsinschakeling. Als u dat niet doet, kan dat financiële gevolgen voor de uitkering hebben.

18 juni 2013
Straat Consulaat, belangenbehartiger voor druggebruikers in Den Haag, schrok enorm toen zij in het collegeakkoord 2010 – 2014 las over de voorgenomen sluiting van de gebruikersruimtes in Den Haag.
Het riep ook veel vragen op.
Waarom?
Wat betekent dit voor de bezoekers?
Hoe moet het daarna verder?

Mede daarom is Straat Consulaat samen met vrijwilligers van De Achterban een onderzoek gestart.

Van daaruit hebben wij aanbevelingen geformuleerd waarmee wij een bijdrage hopen te leveren aan goede oplossingen voor de mensen die hierdoor hun plek en zorg kwijtraken.

In de beschrijvende rapportage, die nu voor u ligt, wordt een uitgebreid en genuanceerd beeld geschetst van meningen en emoties rondom de voorzieningen, welke wij deels via internet hebben verkregen. De informatie is nu openbaar en het is iedereen dan ook vrij om uit het rapport te citeren. Echter, naar onze mening vormen de delen steeds maar een deel van de waarheid.

Aan dit onderzoek werkten mee: Marco Rens, Eve Bardin, Ray Matthew, Bert Schulte, Evert Roeleveld, Marjan Mensert, Tanya van der Spek, Joy Falkena, Elly Burgering en alle mensen die met ons in gesprek wilden gaan.
Waarvoor hartelijk dank!
Zie verder...

18 juni 2013
PvdA wil wettelijk keurmerk incassobureaus
Voor incassobureaus moet een wettelijk keurmerk komen dat naleving van de regels moet waarborgen. zie verder..

13 juni 2013
Voedselbank blijft groeien
Maar liefst 1600 huishoudens met 4000 klanten, onder wie 1600 kinderen en 300 baby's, maken gebruik van de Amsterdamse Voedselbank. Ook landelijk blijft de vraag maar groeien door de economische crisis, maar de aanvoer van voedsel neemt af.
zie verder..