Actueel

Voor het nieuwsarchief klik hier.
================================================

18 juli 2016

We signaleren een aantal zorgwekkende zaken die dringend aandacht behoeven!

· Toename dakloosheid.
· Steeds meer mensen leven langdurig in armoede.
· Te veel mensen krijgen niet de zorg die zij nodig hebben.
· Het ontbreekt veel mensen aan werkelijk perspectief op een beter
leven.
· Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan preventie van dakloosheid.
· Ervaringsdeskundigen worden te weinig opgeleid en ingezet.
· Mensenrechten worden onvoldoende gerespecteerd.

Daarom vraagt de Werkplaats COMO (Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang, voortgekomen uit COMO G4 en Werkplaats MO), waar Straat Consulaat/Achterban deel van uit maakt, nadrukkelijk aan de landelijke politieke partijen, om een aantal speerpunten op te nemen in de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Hiertoe werd deze week een document naar de partijbureaus gestuurd, waarin we een aantal concrete aanknopingspunten meegaven, voortkomend uit onze praktijkkennis en ervaring. Klik hier voor het document.

 

14 juli 2016

PvdA en ChristenUnie pakken incassobureaus aan.
De PvdA en ChristenUnie willen veel strengere regels voor de ruim zeshonderd incassobureaus in ons land. Ze willen met een initiatiefwetsvoorstel de ,,cowboys" aanpakken ,,die met druk en intimidatie veel geld proberen te verdienen".

Vorig jaar november waarschuwde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog dat incassobureaus consumenten vaak confronteren met onterechte vorderingen, te hoge incassokosten berekenen en mensen op ontoelaatbare wijze onder druk zetten om rekeningen te betalen. En de Consumentenbond meldde in februari dat incassobureaus mensen onnodig bang maken met nepdagvaardingen.

Op dit moment kan nog iedereen een incassobureau beginnen. Daar willen de partijen een einde aan maken. ,,Iedereen kan nu burgers bang maken en op kosten jagen, waardoor mensen met schulden verder in de problemen komen", aldus Keklik Yücel van de PvdA. Zij dient de wet samen met Carola Schouten van de ChristenUnie in.

De PvdA en de ChristenUnie willen een verplicht incassoregister. Hierin kunnen alleen degenen worden opgenomen die aan bepaalde opleidingseisen voldoen. Boetes voor overtredingen gaan omhoog tot maximaal 650.000 euro en als een bureau drie keer de fout in gaat moet het vijf jaar dicht. De ACM moet erop gaan toezien dat de regels worden nageleefd.

In de incassobranche kom je soms gekke dingen tegen. Wij willen werk maken van een eerlijke en betrouwbare incassosector", stelt Carola Schouten. Daar vragen overigens ook de incassobureaus om die wél deugen, voegt ze eraan toe.
Bron: Stichtind Incassoleed www.incassoleed.nl


10 maart 2016

21 januari 2016
Slaapzakpak moet daklozen beschermen tegen vrieskou.


foto Sheltersuit
Het is een soort slaapzakpak dat bibberende daklozen voor bevriezen moet behoeden: de sheltersuit. Vandaag start een landelijke donatiecampagne om daklozen niet te laten 'doodvriezen'. Wat is het verhaal achter deze pakken? Initiatiefnemer Alexander de Groot: 'Wij spreken uit ervaring'. Lees verder..


21 januari 2016
Winterregeling stopt!

14 januari 2016
Kompassie zoekt een coördinator belangenbehartiging.

Kompassie heeft een belangrijk nieuwtje, welke we graag onder uw aandacht willen brengen. Het is Kompassie namelijk gegund om in 2016 het team van vaste medewerkers uit te mogen breiden met een coördinator belangenbehartiging.

Bent u of kent u die nieuwe enthousiaste collega? Laat het ons weten en/of tik dit bericht door binnen uw eigen netwerk. Reageren kan tot aan vrijdag 5 februari a.s.

De vacaturetekst én het volledige functieprofiel zijn te vinden op hun website. klik hier.

 

14 januari 2016

05 januari 2016
WhatsApp-dienst voor daklozen in Amsterdam.
Daklozen in Amsterdam kunnen sinds maandag op hun mobiele telefoon zien wanneer de winteropvang opengaat of wanneer ze gratis naar de kapper kunnen. Hulporganisaties zijn een proef begonnen met een informatiedienst via sms en WhatsApp om daklozen in hun dagelijks leven beter te kunnen helpen. De meeste daklozen hebben al een simpel (verouderd) mobieltje, omdat dit voor hen de enige manier is om met familie en bekenden te communiceren.

Het project met de titel 'Straat Troubadour' is een initiatief van het Leger des Heils, de Protestantse Diaconie en telecombedrijf Vodafone, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie en de techniek om de berichten te verzenden. Ze willen een positieve bijdrage leveren aan de hulpverlening aan de kwetsbare groep daklozen. Ze richten zich vooral op degenen die korter dan twee jaar op straat leven, omdat zij nog bij weinig instanties terechtkunnen.

Persoonlijk
De proef duurt zes maanden en er doen dertig daklozen aan mee. Professionele hulpverleners zullen de sms-jes en app-jes schrijven en hebben persoonlijk contact met de deelnemers. De daklozen kunnen ook zelf contact opnemen, vragen stellen en tips delen. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam stuurde maandagmiddag het eerste bericht.

Andere steden
Bij het slagen van de proef in Amsterdam gaat het Leger des Heils de dienstverlening ook introduceren in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In de vier grote steden verblijft het grootste deel (40 procent) van de Nederlandse zwervers. Het uiteindelijke doel is om daklozen in heel Nederland helpen te communiceren met lotgenoten en hulpverlenende organisaties. (bron:ANP)

05 januari 2016
Toegang tot de maatschappelijke opvang verbeterd.
De landelijke toegang van de maatschappelijke opvang is verbeterd. Desondanks komt het nog steeds voor dat dakloze mensen niet in de opvang terecht kunnen doordat gemeenten en opvanginstellingen te streng omgaan met regiobinding. Dat blijkt uit een herhalingsonderzoek van het Trimbos-instituut naar de landelijke toegang van de maatschappelijke opvang waarbij (ex) dakloze mensen zich als 'mystery guest' aanmeldden bij de opvang. Lees meer.....

17 december 2015
A MEEzing Kerst 2015
Ook dit jaar hebben vrijwilligers van De Achterban weer mee geholpen met dit jaarlijkse evenement in de Grote Kerk te Den Haag. Lees het verslag hier.

23 november 2015
Linda leeft op straat
Martien Versteegh van www.donkigotte.nl interviewde Linda Land, die door onduidelijke communicatie en ingewikkelde regelgeving op straat belandde. In dit artikel een mooi portret van haar leven zonder huis. Linda werkte graag mee aan dit interview. Want, zo zegt zij: “Mensen hebben geen idee als ze door de duinen of door de stad lopen, op hoeveel plekken er slaapplaatsen zijn. Als mensen dat eenmaal weten, staan ze er misschien meer bij stil.”
Klik hier om het te lezen.

15 oktober 2015
Gemeente Den Haag opent webwinkel voor vrijwilligers
Gemeente Den Haag is trots op haar 135.000 vrijwilligers. In alle Haagse wijken en in iedere straat zijn er mensen die zich vrijwillig inzetten voor een gezonde, sportieve, betrokken, zorgzame stad. Als dank voor hun belangeloze inzet voor de stad opent de gemeente daarom, op vrijdag 16 oktober, een webwinkel speciaal voor vrijwilligers.

Onze vrijwilligers mogen shoppen!

Ook bij De Achterban zetten vrijwilligers zich dagelijks in. Tot het einde van 2015 mogen zij een mooie waardering uitkiezen in de webwinkel. Elke vrijwilliger ontvangt per kalenderjaar 20 credits, die vrij te besteden zijn aan leuke (Haagse) producten, cursussen, trainingen en uitstapjes. Denk bijvoorbeeld aan een computer- of taalcursus naar keuze, een bioscoopbon of een gratis entreekaart voor Madurodam. Vrijwilligers kunnen zich vanaf 16 oktober via www.denhaagdoet.nl/webwinkel registreren voor de webwinkel.
=================================================
14 oktober 2015
“Hoe kunnen we de financiering voor Cliëntenraden, inclusief professionele ondersteuning, verduidelijken en deze beter en explicieter vastleggen in de WMCZ?”

Dit vroeg Minister Schippers tijdens het Algemeen Overleg in juni met de vaste commissie in de Tweede Kamer.
De Minister, de Kamer, en de raden zijn het met elkaar eens dat de financieringsbepalingen beter en explicieter in het nieuwe wetsvoorstel dienen te worden geregeld. Ook de ondersteuning van de cliëntenraden – die op dit moment bij een aantal raden problematisch verloopt vanwege de bezuinigingen – is van groot belang voor de cliëntenraden.

Om dit kracht bij te zetten hebben LSR, NCZ en LOC een memo opgesteld voor de cliëntenraden.

Voor een korte samenvatting van deze memo klik hier en teken de petitie.
=================================================
02 oktober 2015
Daklozen vieren jubileum

Op 25 september 1995 kregen de druggebruikers een stem in de stad door de oprichting van stichting Drugpunt. Nu, twintig jaar later, is stichting Straat Consulaat, zoals de organisatie nu heet, niet meer weg te denken in het netwerk van voorzieningen rondom dak- en thuislozen en druggebruikers in Den Haag.

“Het is bijna niet voor te stellen dat tot voor kort beleid werd gemaakt en hulp werd verleend zonder dat er met de mensen zelf overleg was. Instellingen deden wat hen goed leek, beleidsmakers zagen al helemaal nooit een dakloze van dichtbij. Niemand had goed zicht op de problemen die de daklozen ondervinden en de opvang zat volledig verstopt. Er is gelukkig veel veranderd en wij zijn er trots op dat wij daaraan mochten bijdragen.”

Aan het woord is Elly Burgering, sinds 2007 werkzaam bij stichting Straat Consulaat.

“Op ons jubileumfeest kijken we graag terug op onze successen, maar we willen vooral vooruit kijken! Er is nog zoveel te doen. We zien nog steeds veel buitenslapers, waaronder veel gewone mensen zoals jij en ik, maar dan met meer pech in hun leven. Daar moet iets gebeuren vinden wij. We zullen de eerste resultaten presenteren van ons onderzoek onder de mensen die buiten slapen in Den Haag. Er zijn nog steeds niet genoeg goede oplossingen en zij hebben zelf vaak goede suggesties. Met deze suggesties willen we aan de slag.

Ook starten we met een nieuw project in een drietal Haagse wijken, waarmee we samen met onze ervaringsdeskundige vrijwilligers hopen te bereiken dat voormalig daklozen echt hun plekje in de stad zullen vinden en nooit meer in de maatschappelijke opvang terecht komen. Dat project zullen we ook aan alle genodigden presenteren. “

Ervaren van dakloosheid is één van de grootste aantastingen van de mensenrechten in de ontwikkelde economieën. Wij mogen dakloosheid nooit accepteren als “onvermijdelijke” uitkomst voor een persoon. En als we dan toch gaan helpen, doe het dan goed, samen met de mensen waar het om gaat.

Straat Consulaat draagt samen met haar vrijwilligers, die weten waar ze het over hebben, bij aan beleidsvorming, toegankelijke zorg en huisvesting, goede informatie voor de mensen, eerlijke beeldvorming en fatsoenlijke bejegening. En heel belangrijk: sterke en onafhankelijke medezeggenschap binnen de instellingen waar de dak- en thuislozen en gebruikers van middelen verblijven. Na 20 jaar is een feestje wel op zijn plaats!

=================================================

19 mei 2015
Gisteren vond een ronde tafelgesprek plaats in de Tweede Kamer waarin werd gesproken over de toename van (verwarde) mensen op straat. Dak- en thuislozen werden in dit gesprek onder andere vertegenwoordigd door Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang G4 (COMO G4) en de Werkplaats Maatschappelijk Opvang, bij monde van Edo Paardekooper Overman en door straatadvocaat Aart Jongejan. Achterbanner Sandra van Laar stelde in haar hoedanigheid als deelnemer en ondersteuner van COMO samen met Edo en Jenny de Jeu een positionpaper op, wat voor vandaag werd ingediend. Lees hier de tekst van het paper. Andere organisaties die aanschoven, zoals Leger des Heils en Federatie Opvang, hadden ook een sterke inbreng! Kijk hier voor meer informatie over de hoorzitting en de papers van de andere organisaties. Nu zijn de Tweede Kamer en de minister aan zet, die later deze week over dit onderwerp zullen debatteren. Positionpaper COMO G4. Informatie over de hoorzitting en de andere papers klik hier.

07 mei 2015
Als iemand psychisch ziek wordt, geeft dat veel zorg en verdriet, ook voor de directe omgeving. Een dierbaar persoon verandert enorm en wordt soms niet meer de oude en dat is moeilijk te accepteren.

Wat mag je van de toekomst verwachten? Ka je iemand helpen? En hoe dan? Waar vind je de beste hulp? Of is loslaten het beste? Maar hoe laat je iemand los waar je van houdt? Hoe zorg je dat je binnen deze storm van gebeurtenissen en emoties zelf rechtop blijft staan?


Kom kijken naar de voorstelling Hou me los op donderdag 11 juni om 19:30 uur in Den Haag, in buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28-30 (zijstraat van de Laan van Meerdervoort).
Via het openbaar vervoer is dit te bereiken met tram 12 en 3, halte Fahrenheitstraat.

De zaal is open vanaf 18:30 uur.
De voorstelling is gratis te bezoeken.
Aanmelden kan via de mail bij Henriëtte van de Pol, h.vandepol@kompassie.nl
U kunt voor en na de voorstelling ook informatie krijgen over organisaties die familieleden ondersteunen.

Meer informatie over Hou me los is te vinden op
www.nynkadelcour.nl/doc/flyer.pdf en
www.krachtvanbeleving.nl/producties/hou-me-los
Hier kunt u ook recensies vinden en de trailer bekijken.


16 april 2015
Vanmorgen is Bé Boogert begraven.


Een dame met klasse. Een dame die graag de dingen zelf wilde doen, in alle vrijheid. Ze zag er altijd mooi uit, in haar jurkje met hoge hakken en parelsnoer, elke dag opgemaakt. Wandelend over het strand, met haar voeten in de zee. Een zomermens, van de winter hield ze niet. Een intelligente vrouw ook, die mee kon praten over alles, over boeken en mooie muziek. We namen afscheid van haar met "The lady sings the blues" van Billy Holiday. We zullen Bé missen.

16 februari 2015
Klagen heeft Zin!
Achterbanner krijgt gelijk van de gemeentelijke ombudsman.
Na het digitaal doorgeven van een wijziging aan de Sociale Dienst ontvangt de Achterbanner een bericht van ontvangst waarin staat dat de dienst er naar streeft om deze wijziging binnen 10 werkdagen te behandelen. Plots, na 11 weken wordt de uitkering, met terugwerkende kracht, verlaagd en teruggevorderd.
Nadat de bezwaarcommissie van de dienst van mening is dat de kwestie correct behandeld is, gaat de Achterbanner naar de rechtbank. Helaas oordeelt de rechter dat de terugvordering terecht is. Aan de door de dienst schriftelijk gedane toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De Achterbanner, laat het hierbij niet zitten, en wendt zich tot de gemeentelijke ombudsman. De klacht bestaat uit twee delen:

1. De dienst zou haar toezegging, om binnen een bepaalde termijn wijzigingen te behandelen, aan moeten passen, ofwel zo te formuleren dat een burger weet waar hij aan toe is,
2. En ze hoort op voorhand openheid van zaken te geven over mogelijke consequenties over een verlaging of aanpassing van een uitkering.

Als de ombudsman de klacht naar de klachtencommissie van de Sociale Dienst stuurt, krijgt hij het antwoord dat er geen sprake is van een schriftelijke toezegging.
De Achterbanner legt nogmaals de klacht voor aan de gemeentelijke ombudsman.
En dan verklaart de Ombudsman beide klachten gegrond.
Hij geeft de Achterbanner gelijk op basis van de behoorlijkheidnorm van voortvarendheid. Dit betekent dat de dienst binnen 8 weken een beslissing had moeten nemen en - toen dat niet mogelijk bleek – inlichtingen had moeten verstrekken over het uitstel.
Daarnaast geeft de ombudsman aan dat in situaties waarbij een beslissing in het nadeel van de klant gaat uitvallen, er meer aandacht besteed dient te worden aan het zorgvuldig communiceren met de klant.
De ombudsman stuurt de brief, vergezeld van de aanbeveling naar het college van B&W ,
de directeur van SZW en de bij dit dossier betrokken medewerkers.

Dus, klagen helpt!
Heb jij een klacht over het niet nakomen van toezeggingen van de Sociale Dienst of het uitblijven van een reactie nadat een uitkering is aangevraagd en je komt er zelf niet uit?
Kom langs bij De Achterban en het Straat Consulaat!
Met plezier kunnen wij ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht of bezwaar.

 

13 februari 2015
Woonvoorzieningen worden in toenemende mate geconfronteerd met cliënten die alcohol of andere drugs gebruiken.
Bij organisaties die woonbegeleiding bieden aan cliënten met psychiatrische problemen is verslavingsproblematiek meestal een contra-indicatie. Daardoor ontstaat frictie tussen de visie van de organisatie en de praktijk. Het ontbreekt medewerkers vaak aan kennis en kunde om gebruikende bewoners de juiste begeleiding te bieden. Wat te doen?

Mainline biedt een training aan voor medewerkers: Drugs in huis, voor woonbegeleiders en persoonlijk begeleiders in woonvoorzieningen. Naast introductie van de verschillende middelen, verbieden/gedogen/toestaan en een open gesprek met een ervaringsdeskundige biedt de training een handreiking in het maken en houden van contact met gebruikers. Aanmelden voor 10 maart. Kijk hier voor meer informatie.

 

13 februari 2015
Elk jaar, tijdens het congres van de landelijke cliëntenraad van SZW, worden door de landelijke cliëntenraad twee “Cliënt in Beeld-prijzen” uitgereikt: een juryprijs en een publieksprijs. Voor de publieksprijs stemmen de deelnemers aan het jaarlijkse LCR congres op de nominaties van de jury.

Zowel de winnaar van de jury- als van de publieksprijs ontvangt 2500 euro en een mooi aandenken. De prijs is niet alleen bestemd voor cliëntenraden op het terrein van werk en inkomen, maar ook voor andere cliëntenraden. Het belangrijkste criterium is dat de inzending als voorbeeld moet kunnen dienen voor andere cliëntenraden. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door het Haagse initiatief: Delen Achter De Duinen. Het thema voor de Cliënt in Beeld-prijs 2015 is: De cliëntervaring in beeld.

Voor deze prijs heeft Straat Consulaat het project Versterking Medezeggenschap voorgedragen. Ontzettend spannend dus. Wij hopen hiermee de prijs in Den Haag te kunnen houden! 10-jaar cliënt in beeld prijs 2012.

12 februari 2015
Op zondag 8 maart vindt onze jaarlijkse vrouwen verwendag plaats.
Tegelijkertijd wordt, net als in voorgaande jaren, tijdens de Haagse viering van internationale vrouwendag de Kartiniprijs uitgereikt. Deze prijs gaat naar een persoon of organisatie die bijdraagt aan een gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen en mannen in Den Haag. De genomineerden hiervoor zijn inmiddels bekend. En onze vrouwenverwendag is daar bij! Kijk voor meer informatie op Den Haag - Viering internationale vrouwendag 2015 op 8 maart. Wij vinden het heel eervol en heel spannend!

03 februari 2015
LCR-congres 2015
Onze Achterban-vertegenwoordiger in de Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen, Sandra van Laar, attendeerde ons op het jaarlijkse congres, wat plaatsvindt op donderdag 9 april a.s. in de Meervaart in Amsterdam. Het thema van dit congres is: Van inhoud naar doen.

Dit jaar is er, om dit thema kracht bij te zetten, een breed aanbod 'leertafels'. Aan een leertafel krijg je meer informatie over een onderwerp. Daarnaast, en daar is het vooral om te doen, ga je in het tweede deel aan de slag met die informatie. Hoe kan je in jouw cliëntenraad de zaken (anders) gaan aanpakken? Je leert van de ervaringen van anderen of probeert nieuwe oplossingen te bedenken. Onderwerpen van de leertafels zijn: “benut ervaringen van cliënten bij ontwikkelen en uitvoeren van beleid”, “pricacy”, “samenwerken met ervaringsdeskundigen”, “cliëntondersteuning” en vele andere.

Elke leertafel staat onder begeleiding van een expert op het onderwerp en heeft een beperkt aantal plaatsen. Er zijn twee rondes leertafels dus je kunt bij de inschrijving een keuze maken uit twee verschillende onderwerpen. Als je wilt deelnemen aan het congres kan je je hier opgeven.
De inschrijfkosten ad. € 25,- kan je bij Straat Consulaat declareren als je er namens De Achterban naar toe wilt gaan en verslag doet van de dag in vergaderingen van De Achterban.


29 januari 2015
Winterregeling van kracht.
Vanwege de kou is vanaf donderdag 29 januari 2015 de winterregeling voor Haagse daklozen ingegaan. De winterregeling is er om te voorkomen dat daklozen in de kou buiten moeten slapen en ernstige gezondheidsrisico’s lopen.

Zilverstraat
Haagse daklozen kunnen gratis overnachten in de winteropvang aan de Zilverstraat 40. In dit pand van Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven (Schroeder) is plaats voor maximaal 125 mensen per nacht. Deze extra slaapplaatsen komen bovenop de plekken in de reguliere nachtopvang voor daklozen van de Kessler Stichting en het Leger des Heils.

Daklozen krijgen naast een gratis slaapplaats ook een maaltijd en ontbijt aangeboden en kunnen zich douchen en hun kleding wassen. Verder kunnen zij met medische klachten terecht bij een sociaal verpleegkundige. Schroeder stelt haar pand beschikbaar en zorgt voor de catering en beveiliging. De begeleiding is in handen van professionele hulpverleners van het Leger des Heils en Schroeder.

Opvang voor vrouwen
De opvang aan de Zilverstraat is minder geschikt voor vrouwen. Zij kunnen terecht in het Passantenverblijf van de Kessler Stichting aan de Delagoastraat 60.


12 januari 2015
Inspiratienota Delen Achter de Duinen

Delen achter de Duinen is in 2012 ontstaan als antwoord op het groeiende besef dat zelfs een welvarend land als Nederland niet goed in staat is armoede effectief te bestrijden. Steeds meer Haagse burgers zitten in de knel en doen een groter beroep op voorzieningen van maatschappelijke organisaties. Deze organisaties besloten daarom gezamenlijk een armoedeplatform te beginnen. In Delen achter de Duinen draagt ieder vanuit de eigen kennis, ervaringen en betrokkenheid bij aan voorstellen om tot solidair en rechtvaardiger beleid en samenleving te komen. Vanuit De Achterban nemen Sandra en Laar en Ronald Warnik deel aan het platform. Net als in 2013 verscheen ook in 2014 een inspiratienota. Deze nota werd eind 2014 aangeboden aan het college van Den Haag. Inmiddels heeft het college hier een reactie op gegeven. De Haagse Stadspartij heeft naar aanleiding van deze inspiratienota vragen gesteld aan het college, waarop het college antwoorden heeft gegeven.

12 december 2014
Achterbanners helpen bij A Meezing Kerst

Op vrijdag 12 december is het alweer de elfde keer dat A Meezing Kerst plaatsvindt in de Grote Kerk in het centrum van Den Haag. Het Philharmonisch Koor Hagacantare en het Gemengd koor HagaSonare brengen nationale en internationale kerstliederen. Ruim 600 ouderen met hun begeleiders, waarvan circa 150 ouderen in een rolstoel, bezoeken dit evenement. Hier wordt al ruim tevoren naar uitgekeken.

En alweer voor de derde keer helpt een flinke groep Achterbanners de vrijwilligers van de Boodschappen Begeleidings Dienst  om dit evenement goed te laten verlopen. De bezoekers worden opgevangen en naar hun plek begeleid, de vrijwilligers beantwoorden vragen en ondersteunen de bezoekers, er wordt een drankje en later op de middag roggebrood met spek geserveerd. Tot slot van deze middag worden de bezoekers weer naar de bussen begeleid en wordt de kerk weer opgeruimd.

Straat Consulaat is trots op haar vrijwilligers, die dit ieder jaar weer met veel plezier doen. Cees: “ik weet wat het is om hulp nodig te hebben en vind het geweldig dat ik nu zelf kan helpen. De kerk is prachtig versierd en je ziet de mensen genieten. Daar geniet ik zelf ook van, dat is fantastisch toch?”


05 december 2014
Het was koud deze week, van verschillende kanten kreeg Straat Consulaat de vraag of de winterregeling nog niet van kracht kon gaan.
Tijdens de Haagse winterregeling is de nachtopvang gratis en is er extra nachtopvang. Straat Consulaat is blij met deze mogelijkheid, want de “normale” nachtopvang is al maanden vol en niet zelden worden er ’s avonds 15 mensen weggestuurd, omdat er geen plek voor ze is.

Wij vroegen de gemeente waarom er deze week geen winterregeling was. Deze regeling gaat in bij langdurige kou, waarbij de (gevoels)temperatuur ’s nachts heel laag kan zijn. Het was immers verrekte koud! Wij kregen als antwoord dat er diverse keren overleg is geweest met andere grote steden en de GGD-arts in Utrecht en er werd besloten om het niet te doen. Geen winterregeling. Achterbanners vroegen aan vijf daklozen in Den Haag hoe het hen deze week is vergaan.

“Ik slaap op een bootje, droog, uit de wind en met twee honden die mij warmte geven. Maar als ik geen honden had gehad, was ik niet onder de dekens vandaan gekomen. Als je nu in de kou, vochtig in de wind zit verkleum je helemaal! Ik heb aan de buitenkant van mijn boot al drie keer ijs gehad. Ik weet hoe het is om zonder bootje buiten te slapen, maar dat was nu niet fijn geweest. 2 jaar geleden had ik een bakfiets met vuilniszakken vol dekens bij me en zelfs met hond lag er nog een laagje ijs op mijn deken.”.

Bij het Leger des Heils zitten vier mensen aan tafel te slapen, omdat het er ‘s nachts te koud voor is. Wat vonden zij de afgelopen dagen van het weer?

“Overdag kom ik bij het Leger des Heils om op te warmen. ‘s Avonds houd ik mezelf warm door muziek te spelen op wat voorhanden is en een kaarsje. Ik sta met mijn tentje uit de wind, in een fietsenhok op een bedrijventerrein, waar mensen mij in de ochtend een kop koffie komen brengen. Vooral maandag-, dinsdag- en woensdagnacht was het guur en naar om buiten in mijn tentje te liggen. Ik heb al een paar jaar ervaring met buiten slapen, ik ken de trucjes, maar als je die nog niet kent, zeker met die wind is het heel koud.”

“Heb het maandag en dinsdag heel koud gehad, de kou van de grond en de gure wind was verschrikkelijk. Ik ben er ziek van geworden, zo ziek dat ik nu een bed in de ziekenboeg heb gekregen bij de Kesslerstichting.”

“Ik slaap buiten en overdag kom ik in verschillende voorzieningen om warm te worden en bij te slapen. ‘s Nachts heb ik veel lagen kleding aan, lig ik op en onder dekens maar mijn gezicht, handen en voeten worden ijskoud. Ik moet regelmatig even eruit om te bewegen om zo weer een beetje warme handen en voeten te krijgen. Het is nu echt te koud om buiten te liggen!”

“Ik loop de hele nacht rond omdat ik geen geschikte slaapplaats kan vinden, overdag slaap ik in verschillende voorzieningen en in de bibliotheek. Al word ik bij de bibliotheek gelijk weggestuurd als ik even wegdommel.”

Een aantal van deze mensen nodigt de ambtenaren van harte uit om een nachtje bij hen door te brengen. Wel graag met de temperaturen van afgelopen dagen, toen het nog niet koud genoeg was om de winterregeling te openen.

01 december 2014
De Achterban heeft een project uitgevoerd waarmee zij wil bereiken dat de medezeggenschap binnen de instellingen voor maatschappelijke opvang versterkt wordt.
Cliëntenraden zijn ondervraagd en al hun verhalen zijn gebundeld in een boekje dat hier te downloaden is.